Ocena brak

Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

- 7 tydzień-wysłanie impulsów przez mózg, zaczynają wspólnie pracować mięśnie i nerwy

- 12 tydzień-pojawiają się podciągania górnej wargi, wstępne stadium odruchu ssania

- 14 tydzień-rozpoczynają pracę mięśnie potrzebne później do chwytania, oddychania ,fonacji

-17 tydzień-dziecko potrafi uwypuklać i wysuwać wargi do przodu oraz ćwiczyć ruch ssący warg

- 3 miesiąc- ukształtowują się struktury głosowe, pojawia się ruchy połykania, nabierania i wypierania wód płodowych które są potrzebne do wdychania i wydechania powietrza

- 13 tydzień-spontaniczne próby oddychania którym towarzyszy skurcz klatki piersiowej

- 19 tydzień-ruchom klatki piersiowej towarzyszy skurcz i rozkurcz mięśni

-7 miesiąc-dziecko odczuwa bicie serca matki, potrafi się śmiać i odczuwa matkę. Rozpoznaje sygnały z zewnątrz, dziecko preferuje niskie tony muzyku np. Mozarta

Czynniki prozodyczne mowy-używane do 1 roku życia: -akcent, rytm, melodia, tempo, płynność, intonacja.

Błędy językowe popełniane przez dziecko-zjawiska językowe w swoistej mowie dziecka:

Neologizmy,elizje,kontabulacje,epenteza,asymilacja,substutucje,metatezy,augumentaryzmy,mowa telegraficzna, holofrazy ( jednowyrazowe zdania powiązane z kontekstem sytuacyjnym), zlepki dwuwyrazowe ( dziecko łączy 2 wyrazy np. baba-koko-am), równoważniki zdań, elizje( opuszcza wyrazy), zgrubienia czyli augumentaryzmy np. psiska, kocur oraz substytucje czyli zastępuje głoski trudniejsze łatwiejszymi np. żaba-ziaba.

Do góry