Ocena brak

Precarium

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Podobne do użyczenia – bezpłatne oddanie rzeczy ruchomej, nieruchomej lub prawa w używanie (najczęściej ziemi) z możliwością odwołania w każdej chwili. Przeciwko wadliwemu prekarzyście przysługiwał interdictio de precario, natomiast prekarzysta wobec osób trzecich chroniony był posesoryjnie. W prawie klasycznym był to stosunek faktyczny, niekontraktowy, można go w każdej chwili odwołać, przeciwnie do komodatu. Zmiana nastąpiła za dominatu – kontrakt; w prawie justyniańskim – jeden z kontraktów nienazwanych.

Podobne prace

Do góry