Ocena brak

Prawotwórcze kompetencje RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Rząd nie ma obecnie żadnych możliwości stanowienia norm o randze ustawy. Korzysta on natomiast z szerokich politycznych i prawnych możliwości oddziaływania na prace ustawodawcze parlamentu. Rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo nadawania swoim projektom charakteru pilnego oraz prawo zgłaszania poprawek.

Po drugie prawotwórcze kompetencje RM znajdują wyraz w jej możliwości do wydawania aktów wykonawczych. Jednakże aktywność prawodawcza Rządu ma zawsze charakter podustawowy. Prawotwórstwo rządowe realizuje się w dwu odrębnych płaszczyznach: tworzenia aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych.

Podobne prace

Do góry