Ocena brak

Praworządność i jej elementy

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Praworządność – zasada przestrzegania prawa przez organy państwa.

Na praworządność składają się dwie przesłanki:

  1. Istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej, obejmującej wszystkie istotne dziedziny życia. Przyjmuje się, że są w państwie dwie dziedziny życia społecznego wymagające uregulowania:

    1. Sfera stosunków majątkowych między wszystkimi podmiotami prawa

    2. Sfera stosunków miedzy państwem i obywatelami

  2. Przestrzeganie prawa przez wszelkie organy państwowe – organy państwowe mogą działać tylko na podstawie obowiązujących przepisów i w zakreślonych przez nie granicach. Szczególne znaczenie ma rygorystyczne stosowanie się do przepisów organów uprawnionych do stosowania przymusu i organów wymiaru sprawiedliwości. Każde naruszenie prawa przez te organy jest na wyraz niebezpieczne, prowadząc z reguły do naruszenia swobód obywateli.

 

Ustroje współczesnych państw stwarzają zazwyczaj warunki dla wprowadzenia pełnej praworządności. Same warunki oczywiście niczego jeszcze nie gwarantują. Jest rzeczą aparatu państwowego odpowiednie ich wykorzystanie i stworzenie takiego systemu kontroli poszczególnych organów, by naruszenia prawa uczynić niemożliwym. System taki składa się z poszczególnych form społecznej kontroli. Formy te nazywamy formalnymi albo prawnymi gwarancjami praworządności. Najskuteczniejszym środkiem zapewnienia praworządności w działaniu administracji państwowej jest wprowadzenie sądownictwa administracyjnego.

Podobne prace

Do góry