Ocena brak

Prawo zobowiązań

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Prawo zobowiązań to część prawa cywilnego. Zobowiązania opisane są w księdze trzeciej KC.

Zobowiązanie można rozumieć jako stosunek zobowiązania powstałe poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo zaniechaniu.

W każdy stosunku zobowiązaniowym występują: podmioty, przedmiot (świadczenie), treść stosunku prawnego, (uprawnienia wierzyciela i odpowiadające im obowiązki dłużnika).

Po stronie wierzyciela istnieje wierzytelność natomiast po stronie dłużnika odpowiadający jej dług.

Świadczeniem jest zachowanie dłużnika zgodnie z treścią zobowiązania, mające na celu zadośćuczynić chronionemu interesowi wierzyciela.

Podobne prace

Do góry