Ocena brak

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- bierne prawo wyborcze 

Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

• Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują

• okręgi są jednomandatoweSpecyfika partii amerykańskich polega na tym, że w Kongresie istnieje swoista dyscyplina partyjna; inną praktyką jest także tworzenie tzw. konserwatywnej koalicji – Demokraci z Południa w ważnych głosowaniach przyłączają się do Republikanów; zbieżność wielu elementów programów wyborczych Demokratów i Republikanów.

Podobne prace

Do góry