Ocena brak

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze

- senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować

Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują

-okręgi są jednomandatowe

Specyfika partii amerykańskich polega na tyra, że w Kongresie istnieje swoista dyscyplina partyjna;innąpraktykąjesttakżetworzenie tzw. konserwatywnej koalicji - Demokraci Południa w ważnych głosowaniach przyłączają się do

Republikanów; zbieżność wielu elementów programów wyborczych Demokratów i Republikanów.

Podobne prace

Do góry