Ocena brak

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i zostały zarejestrowane w powszechnym rejestrze wyborców właściwym dla miejsca ich zamieszkania, są obywatelami brytyjskimi, obywatelami innych państw Wspólnoty i Republiki Irlandii, zamieszkującym w zjednoczonym Królestwie.

- w lutym 1987r. rozszerzono prawa wyborcze na wyborców zamorskich, tzn. obywateli brytyjskich pozostających poza Zjednoczonym Królestwem i wpisanych do rejestrów wyborców w okresie poprzednich pięciu lat

-pozbawieni czynnego prawa wyborczego są: parowie będącymi członkami Izby Lordów, nienaturalizowani cudzoziemcy, umysłowo chorzy, skazami w czasie odbywania kary, osoby skazane na 5 lat więzienia za nielegalne praktyki wyborcze

-bierne prawo wyborcze: przysługuje osobom , które nie pozbawione głosowania i ukończyły 21 lat.

-pozbawione wybieralności: bankruci, osoby skazane na ponad rok pozbawienia wolności i kler

-prawu wyborczemu towarzyszy instytucja niepołączalności mandatu posła z zajmowaniem urzędów i stanowisk politycznych

-zgłoszenie kandydatury następuje w formie pisemnej: z dwoma podpisami osób ją wysuwających i ośmioma podpisami osób zarejestrowanych w rejestrze okręgu, w którym kandydatura jest wysuwana i zarejestrowana. Wybory uzupełniające do Izby Gmin są przeprowadzane w przypadkach : śmierci jaj członka, zrezygnowania z mandatu, wykluczenia ze składu izby lub popełnienia przestępstwa.

Podobne prace

Do góry