Ocena brak

Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Prawo wglądu w akta sprawy wynika przede wszystkim z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Nie dotyczy ona jawności zewnętrznej. Postępowanie administracyjne nie jest dostępne dla publiczności. Ma ono jawność wewnętrzną czyli prawny obowiązek do powiadamiania stron o poszczególnych czynnościach w celu umożliwienia im udziału w tych czynnościach oraz podjęcia właściwych środków dla wyjaśnienia sprawy i obrony interesów.

Dostąpienie do wglądu do akt łączy się z zasadą prawdy materialnej. Organ obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt oraz utrwalenie uzyskanych wiadomości w formie notatek i odpisów. W przypadkach uzasadnionych strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych odpisów. Odmowa wglądu do akt sprawy następuje w drodze postanowienia, które jest zaskarżalne.

Podobne prace

Do góry