Ocena brak

Prawo ustrojowe

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Jest to jeden z kryteriów podziału wew. adm.:

1. ustrojowe (o ustroju adm.) - reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań z zakresu adm. publ. Normy tego prawa stanowią podstawy prawne organizacji adm. Prawo to reguluje strukturę aparatu adm. oraz zachodzące w nim procesy (kierowania, nadzoru, kontroli, informacji). Ponadto zawiera ono przepisy prawa określające podmiot adm., strukturę organizacyjną, zakres zadań, formy i metody ich wykonywania, podział kraju dla potrzeb adm. Źródłami tego prawa są: Konstytucja, ustawa o sam. teryt., ustawa o teren. org. rząd. adm. ogólnej.

Podobne prace

Do góry