Ocena brak

Prawo rzymsko – bizantyjskie

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Po podziale cesarstwa w 395r w państwie wschodnim dalej obowiązywał kodeks justyniański i Nowele z późniejszymi zmianami (np. tłumaczenie greckie - Parafraza Teofila, tzw. Ekloga726r.n.e. –uproszczona wersja prawa karnego i cywilnego na użytek praktyczny, czy Bazyliki (Ustawy Królewskie)- kodyfikacja prawa bizantyńskiego z ok. 900r., dzieło zapoczątkowane przez cesarza Bazylego I, a skończone w 888-889 r za panowania Leona I Filozofa – najobszerniejsze dzieło kodyfikacyjne prawa bizantyńskiego.

Później pisano do Bazylik liczne komentarze – tzw. scholie. Po tej kodyfikacji poziom wiedzy prawniczej podupadł, powstał jedynie Sześcioksiąg (Hexabiblos) Harmenopulosa z 1345r, obowiązywał on jeszcze w Grecji do 1946r. prawo rzymsko-bizantyńskie zatraciło swój wysoki poziom z czasów rzymskich, jednak wywarło duży wpływ na prawo Rosji, Bułgarii, Serbii i Mołdawii.

Do góry