Ocena brak

Prawo rzeczowe

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. W ramach tego działu formułuje się powstanie, treści, zmiany, ustanie, praw własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw podmiotowych.

Aby dane prawo podmiotowe było regulowane przez prawo rzeczowe muszą być spełnione dwa warunki:

  1. musi ono dotyczyć rzeczy

  2. musi być prawem bezwzględnym

Rzeczami (art.45 KC) są przedmioty materialne, które charakteryzują się tym, że są materialnymi częściami przyrody i mają charakter samoistny.

Rzeczami nie są: dobra niematerialne (utwory, wynalazki), prawa, energia, złoża mineralne, dzikie zwierzęta wolne, pieniądze, zwłoki.

Rzeczy dzielimy na rzeczy:

1. Nieruchome

2. Nieruchomości- nieruchomości gruntowe (część powierzchni ziemskiej), budynki (nieruchomości budynkowe), części budynków (nieruchomości lokalowe).Nieruchomości dzielimy na :

- podzielne – to takie, które bez utraty właściwości można użytkować

- niepodzielne

Podobne prace

Do góry