Ocena brak

Prawo regresu w zobowiązaniach solidarnych

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Dłużnik spełniający całe świadczenie mógł domagać się zwrotu od współdłużników części ich długu, tak samo współwierzyciele mogli domagać się swoich części od wierzyciela, który przejął całe świadczenie –prawo regresu. Wynikało to z wewnętrznego stosunku prawnego łączącego współwierzycieli lub współdłużników. Istniała też możliwość roszczenia z tytułu prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio). Pr. just. uznało prawo regresu jako składnik zobowiązania solidarnego.

Podobne prace

Do góry