Ocena brak

Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia ma pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników, jeśli nie obowiązuje u niego zakładowy albo ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Regulaminu nie wprowadza się u tych pracodawców i w stosunku do tych pracowników, którzy nie podlegają regulacjom układowym, są to np. mianowani urzędnicy państwowi, sędziowie i prokuratorzy.

Regulamin powinien określać warunki wynagrodzenia za prace, a wiec określać wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za prace określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także inne dodatkowe składniki wynagrodzenia.

Ustalenie regulaminu należy do pracodawcy. Wymaga on uzgodnienia z działającą u pracodawcy zakładowa organizacja związkową.

Podobne prace

Do góry