Ocena brak

Prawo popytu

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Popyt jest wyrazem ujawnionych zamiarów zakupu dobra lub usługi w konkretnych warunkach ekonomicznych ( przy danym poziomie cen rynkowych, wysokości dyspozycyjnych dochodów, indywidualnych gustach i preferencjach, ilości i strukturze wiekowej nabywców itd.). Mierzony jest on ilością nabywanych produktów przy danej cenie w danym czasie. Popyt jest strumieniem, co oznacza, że celem ekonomisty jest zbadanie przepływu towarów od sprzedawcy do nabywcy w pewnym okresie czasu ( miesiącu, dniu, kwartale, roku itd.).

Dokonujący na rynku zakupów konsumenci, kształtują rozmiary jednej z dwóch sił rynkowych – popytu. Proces nabywczy każdej jednostki odbywa się przy tym w odmiennych warunkach, wyznaczonych np. poziomem ceny rynkowej, wysokością otrzymywanych dochodów, gustami itd. Jednak ze względu na występowanie zjawiska rzadkości i ograniczoną siłę nabywczą konsumentów nie wszystkie potrzeby ( popyt potencjalny) mogą być zaspokojone. Ekonomia zajmuje się więc tylko popytem efektywnym ( popartym możliwościami finansowymi), badając jego determinanty i właściwości, próbując wyjaśnić czym jest popyt i jak wpływa on na wyznaczanie ceny.

Popyt ulega zmianie pod wpływem wielu czynników, z których część związana jest z rynkiem, spora ilość jednak leży poza nim, jak np. czynniki społeczne ( wiek, wykształcenie itp.).

 

Podobne prace

Do góry