Ocena brak

Prawo pomocy - Sprzeciw

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Od wydanego prze referendarza sądowego zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, wydanego na posiedzeniu niejawnym postanowieniu o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy służy sprzeciw. Sprzeciw służy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga uzasadnienia.

Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony prze adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego nie zawierający uzasadnienia sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie służy zażalenie.

Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu albo wniesiony sprzeciw został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie wydane przez referendarza sądowego ma skutki orzeczenia sądowego.

Podobne prace

Do góry