Ocena brak

Prawo pomocy - Przesłanki przyznania zakresu pomocy społecznej

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

  • W zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

  • W zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Osobie prawnej, innej jednostce organizacyjnej  nie mającej osobowości prawnej prawo pomocy może być przyznane:

  • W zakresie całkowity – jeżeli wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;

  • W zakresie częściowym – jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Podobne prace

Do góry