Ocena brak

Prawo pomocy - Cofnięcie i wygaśnięcie prawa pomocy

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Cofnięcie prawa pomocy.

Przyznane prawo pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności na których podstawie je przyznano nie istniały lub przestały istnieć. O cofnięciu przyznania prawa pomocy orzeka właściwy wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie służy zażalenie.

Wygaśnięcie prawa pomocy.

Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała.

Podobne prace

Do góry