Ocena brak

Prawo patronatu

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Dotyczyło wyzwoleńców w sferze prywatnoprawnej . Określało wzajemny stosunek między wyzwalającym, a wyzwalanym. Wyzwolony był zobowiązany do szacunku i posłuszeństwa, z tego też powodu nie mógł pozwać patrona przed sąd bez zgody pretora. W ogóle niedopuszczalne było wniesienie skargi infamującej jak i podnoszenie niektórych zarzutów(zarzutu podstępu). Patron mógł być zasądzony tylko do wysokości własnego majątku. Wg Ustawy XII Tablic patron dziedziczył majątek wyzwolonego w przypadku gdy nie pozostawił on testamentu lub najbliższych krewnych – heredes sui.

Podobne prace

Do góry