Ocena brak

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE – pojęcie i nazwa

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Pojęcie prawa międzynarodowego publicznego:

Nazwa prawa międzynarodowego prawa publicznego - prawo międzynarodowe (droit international, international laws) reguluje stosunki między narodami zorganizowanymi w niezawisłe państwa, bardziej prawidłową nazwą byłoby więc „prawo międzypaństwowe”.Nazwa prawa międzynarodowego powstała w Europie zachodniej w końcu XVIII w., w okresie gdy państwa występowały tam w zasadzie jako organizmy polityczne utworzone z jednego narodu. Wyraz nation oznacza w języku francuskim i angielskim zarówno państwo, jak i naród.

Nie ma obecnie potrzeby zmiany ogólnie przyjętej nazwy - prawo międzynarodowe, gdyż naród to termin głęboko zakorzeniony, np. Liga Narodów, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Do końca XVII w. używano powszechnie zamiast terminu prawo międzynarodowe terminu prawo narodów (droit des gens, law of nations). Jeszcze dziś zamiennie używa się czasem tego terminu. Chociaż pod pojęciem prawa narodów niektórzy autorzy rozumieją prawo natury w odróżnieniu od prawa pozytywnego lub zespół norm, które stosuje się do ogółu ludzi wspólnoty międzynarodowej.

Do góry