Ocena brak

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE A PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE – różnice i podobieństwa

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Prawo międzynarodowe dzielone jest przez wielu autorów na dwa samodzielne działy:

  • Prawo międzynarodowe publiczne jest zespołem norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami, tzn. ogólnie stosunki między różnymi, niezależnymi i nie podlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami.

  • Prawo międzynarodowe prywatne to zespół norm, którego zadaniem jest wskazanie określonego systemu prawnego (własnego lub obcego państwa), właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej; prawo wewnętrzne poszczególnych państw.

Prawo międzynarodowe publiczne jest w zasadzie prawem międzypaństwowym, ponieważ jego normy regulują stosunki między państwami. Zaś prawo międzynarodowe prywatne to zespół norm kompetencyjnych albo kolizyjnych, które rozgraniczają w stosunkach cywilnych i rodzinnych sfery działania systemów prawnych poszczególnych państw, przez określenie, które z nich należy stosować. Poza nazwą właściwie nie mają nic wspólnego.

Do góry