Ocena brak

Prawo konstytucyjne a instytucje polityczne

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Organy państwa -> partie polityczne -> związki wyznaniowe i związki zawodowe -> grupy interesu

Partie polityczne – pierwsze uregulowania ich działalności znajdowały się w regulaminach parlamentarnych; w latach 60 – tych pojawiają się pierwsze ustawy (Turcja, Argentyna RFN); w latach 90 – tych następuje prawdziwy „wysyp” ustaw dot. patii politycznych – regulują one tryb zakładania, zawierają demokratyczne gwarancje dot. programu partii (w Polsce art. 13 Konstytucji) itp.

Związki wyznaniowe – są regulowane od najdawniejszych czasów; 3 metody regulowania:

a) amerykańska (działają jako stowarzyszenia),

b) ogólna ustawa o związkach wyznaniowych,

c) każdy związek wyznaniowy ma odrębną ustawę.

Związki zawodowe – ich celem jest ochrona praw pracowniczych, ich działalność jest regulowana ustawami.

Grupy interesu – pierwsze uregulowania dot. ich działalności wprowadziły Stany Zjednoczone w 1946 roku (ustawa o rejestracji lobbingu).

Podobne prace

Do góry