Ocena brak

Prawo Handlowe

Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011

Gałąź prawa, w której w skład wchodzą normy o charakterze prywatno prawnym, regulujące ustrój i organizacje podm.gospod. oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzące między tymi podmiotami, a osobami trzecimi w stosunkach gospodarczych. żródłem są kodeksy handlowe, pr.zwyczjowe. w Polsce kodeks handlowy z 1934, konstytucja, ustawy oraz prawo miejscowe, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarod. stanowi odrębną gałąź pr.prywatnego, regulującą sytuację prawną podmiotów gosp.(kupców, sp.hand), sposoby tworzenia, rejestracji, likwidacji i upadłości przed. hand. oraz normuje typowe umowy: sprzedaż handl.,um.komiu, składu. czynności handlowe objęte są unormowaniami kod.cywilnego.

Podobne prace

Do góry