Ocena brak

Prawo finansowe

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Prawo finansowe to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową. Jest to gałąź prawa publicznego. publicznego szerokim ujęciu to wszystkie normy dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych bez względu na to czy normy te zaliczane są równocześnie do innych gałęzi prawa. W ujęciu wąskim to tylko te normy regulujące działalność finansową, które nie są zaliczone równocześnie do innych gałęzi prawa.

Norma prawa finansowego jak każda Ina norma prawna składa się z trzech części:

- hipotezy

- dyspozycji

- sankcji

z tym, że dla prawa finansowego charakterystyczne jest to, że są to normy dwustronne, imperatywno-atrybutywne zawsze występują tu dwa rodzaje podmiotów (czynne i bierne), indywidualizacja uprawnień i obowiązków następuje najczęściej w drodze postępowania finansowego, występuje tzw. rozczłonkowanie normy co oznacza, że nie wszystkie jej elementy zawarte są w jednym przepisie, a nawet akcie prawnym.

Stosunek prawno-finansowy jest regulowany normą prawa finansowego. Jest to zachodzący pomiędzy podmiotami tego prawa. Podmioty te muszą posiadać zdolność finansową.

Stosunki prawno-finansowe nie mogą być oderwane od zjawisk ekonomicznych.

Podobne prace

Do góry