Ocena brak

Prawo do wypoczynku, urlop

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Prawo do codziennego, tygodniowego i corocznego wypoczynku, ponieważ każdy organizm wymaga wypoczynku. Wymiar wypoczynku zależy od warunki pracy pracownika i stażu pracy.

Normatywnie określone są:

- dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy,

- liczba dodatkowych dni wolnych od pracy,

- wymiar corocznego urlopu wypoczynkowego,

- urlopy dodatkowe.

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, nie można zrzec się urlopu wypoczynkowego, obecnie urlop jest potrzebą życia. Do wymiaru urlopu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w stosunku pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy i przerwy w zatrudnieniu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego:

18 dni - po roku pracy,

20 dni - po 6 latach pracy,

26 dni - po 10 latach pracy.

Pierwszy urlop przysługuje pracownikowi po 6 miesiącach, 2 z 18 dni, po roku reszta. Młodociani po 6 miesiącach pierwszy urlop, po roku pracy, 26 dni kolejny urlop. Wymiar urlopu może być zwiększony, jeżeli pracownik wykonuje prace w warunkach szkodliwych albo praca jest szczególnie uciążliwa. Do urlopu nie wlicza się dni wolnych od pracy. Jeżeli ustanie stosunek pracy to przysługuje urlop proporcjonalny. U dotychczasowego pracodawcy urlop proporcjonalny do przepracowanego okresu. U kolejnego pracodawcy urlop wypoczynkowy proporcjonalny do końca roku kalendarzowego, jeżeli urnowa zawarta jest na czas nieokreślony. Natomiast, jeżeli umowa zawarta jest na czas określony to urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Podobne prace

Do góry