Ocena brak

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Pracownik ma prawo do wypoczynku. Urlop wypoczynkowy jest świadczeniem okresowym, nieprzerwanym, płatnym, przysługującym pracownikowi corocznie. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. Jest to zasada bezwzględna, od której prawo nie dopuszcza jakichkolwiek wyjątków.

W prawie występuje kilka rodzajów urlopów pracowniczych:

1. urlopy bezpłatne ( art. 174 KP).

2. urlopy okolicznościowe - udzielane z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (np. ślub, urodzenie dziecka, zgon oraz urlop udzielany w związku z kształceniem się pracownika w szkole wyższej, na kursach, seminariach itp.).

3. urlopy wychowawcze - udzielane na wniosek pracownicy, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 r.ż.

4. udzielanie urlopu w naturze - dotyczy również urlopu zaległego - zamiana urlopu na ekwiwalent pieniężny jest możliwy jedynie w ramach określonych w art. 171 KP.

5. urlop powinien być nieprzerwany, czyli wykorzystany w całości - tylko na wniosek pracownika może on być podzielony na części ( przy czym jedna część urlopu powinna obejmować 14 dni kalendarzowych).

6. urlop powinien być udzielany co roku -co stwarza pracownikowi możliwość odpoczynku i zregenerowania sil psychicznych i fizycznych. Urlop niewykorzystany ulega przedawnieniu na zasadach określonych w art. 291 KP.

7. urlop proporcjonalny (nowość w kodeksie) - niekorzystny dla pracownika - urlop jest realizowany w systemie proporcjonalnym, adekwatnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Każdy pracodawca odpowiada tylko za te część urlopu, która dotyczy zatrudnienia u niego.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Zgodnie z nowelizacja KP rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia nie ma wpływu na wymiar prawa do urlopu. Przyjęto zasadę, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar wliczać się będzie wszystkie okresy zatrudnienia w stosunku pracy, bez względu na sposób uznania stosunku pracy i przerwy w zatrudnieniu.

Podobne prace

Do góry