Ocena brak

Prawo do urlopu w razie ustania stosunku pracy

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Z przepisu art. 171 § 3 k.p. wynika, że w razie ustania stosunku pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacani pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik kontynuuje prace u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o prace, zawartej bezpośrednio po ustaniu poprzedniego stosunku pracy, a strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w naturze w czasie aktualnego zatrudnienia.

Podobne prace

Do góry