Ocena brak

Prawo do tajemnicy komunikowania się i nienaruszalność mieszkania

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 49 stanowi, że zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Postanowienia tego art. dotyczą ważnego uprawnienia człowieka – prawa komunikowania się. Jest to prawo pojmowane bardzo szeroko, gdyż obejmuje ono różne formy komunikacji miedzy ludźmi. Mieści się w nim tajemnica korespondencji, tajemnica rozmów telefoniczn6ych, a także innych form przekazu. Wynika stad zakaz stosowania podsłuchu telefonicznego, wprowadzenia cenzury korespondencji, czy też wchodzenia w inny sposób w krąg wiadomości dotyczących życia interesów i działań innych osób.

Wprawdzie prawo przewiduje i dopuszcza możliwość ograniczeń w zakresie ochrony komunikowania się, ale tylko w pewnych warunkach i tylko w przypadkach w ustawie przewidzianych. Np to może być związane z formami walki ze zorganizowaną przestępczością. Ograniczenie to jest podyktowane nadrzędnymi interesem publicznym.

Art.. 50 - zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określony w ustawie i w sposób w niej określony. Chodzi tu o nienaruszalność ze strony organów państwowych czy ich funkcjonariuszy. W ramach np. walki z przestępczością może zaistnieć potrzeba przeszukania mieszkania, innych pomieszczeń czy pojazdu – Konstytucja takie sytuacje przewiduje i dopuszcza jednakże na określonych warunkach, które określa ustawa. Od tej zasady sa zatem dopuszczalne wyjątki, które może określić nie władza wykonawcza, ale ustawodawca, precyzując je w ustawie.

Podobne prace

Do góry