Ocena brak

Prawo do odzyskania zatrudnienia

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Pracodawca ma obowiązek ponownie przyjąć do pracy pracownika, z którym rozwiązał umowę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy. Jest to prawo podmiotowe bezwzględne, bez względu na kwalifikacje, przydatność do pracy.

Pracodawca zamierzający ponownie zatrudnić pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących pracodawcy powinien każdorazowo zawiadomić wszystkich zainteresowanych pracowników o tym fakcie, w przeciwnym razie zatrudnienie osoby spoza kręgu dotychczasowych pracowników pozbawi uprawnione osoby prawa do kształtowania ich sytuacji prawnej za pomocą własnych działań.

Podobne prace

Do góry