Ocena brak

Prawo do ochrony danych osobowych

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 51 ust. 1 – nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Ust. 2

Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Ust. 3

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określać ustawa.

Ust. 4

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Ust. 5

Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

Konstytucja zapewnia w art. 47 prawo do prywatności. Jego konsekwencje sa widoczne w art. 51, który wprawdzie może zobowiązać jednostek do ujawnienia informacji dotyczących jej osoby, ale obowiązek taki może nałożyć tylko ustawa.

Tak więc tylko ustawodawca został uprawniony do nakładania obowiązku ujawniania przez obywatela tego rodzaju informacji.

Musi to być jednak uzasadnione interesem publicznym dla celów statystycznych, gospodarczych.

Ten sam przepis ogranicza pozyskanie informacji o obywatelach do przypadków niezbędnych i uznawanych w demokratycznym państwie.

Tak więc władze nie mogą sobie ustalić dowolnie zasobu informacji, jakie pragną uzyskać od obywatela, jest to ograniczone postanowieniem ustawy.

Podobne prace

Do góry