Ocena brak

Prawo do godziwego wynagradzania

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Prawo to nie jest prawem podmiotowym, mimo, ze stanowi jedna z podstawowych zasad prawa pracy (art. 13 KP). Pojęcie godziwego wynagrodzenia zaczerpnięte zostało z Europejskiej Kart Społecznej. Zgodnie z wykładnią tej Karty pojęcie godziwego wynagrodzenia musi uwzględniać podstawowe potrzeby ekonomiczne, społeczne i kulturalne pracowników i ich rodzin w zależności od stopnia rozwoju społeczeństwa, w jakim żyją.

Musi być ono oceniane w kontekście ekonomicznym i społeczny państwa. Za wynagrodzenie godziwe w rozumieniu Europejskiej Karty Społecznej uznaje się wynagrodzenie na poziomie 68 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za prace, ale nie może nakazać pracodawcy ile ma on wypłacać za prace. Kryteria kształtowania wynagrodzenia za prace ustala art.78 KP. Określenie stawki płacy minimalnej powoduje, że jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie niższe, niż określone w stawce minimalnej, naruszy prawo, a pracownikowi będzie przysługiwało z tego tytułu roszczenie przed sadem pracy.

Podobne prace

Do góry