Ocena brak

Prawo cywilne jako gałąź prawa

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

PRAWO CYWILNE – ma dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza zespół przepisów norm, regulujące określone stosunki społeczne w pewien właściwy im sposób. Po drugie oznacza uprawnienie lub zespół uprawnień przysługujących jakiemuś podmiotowi (prawo podmiotowe), wyznaczonych przez normy prawne, czyli przez prawo w znaczeniu przedmiotowym

PRZEDMIOT – stosunku majątkowe i niemajątkowe (dobra osobiste materialne i niematerialne)

CYWILNOPRAWNE STOSUNKI MAJĄTKOWE - więzi prawne ukształtowane ze względu na przynależność do osób fizycznych lub prawnych rzeczy i przynależność dóbr niematerialnych ale w takim zakresie w jakim przysparzają korzyści majątkowych np. stosunki majątkowe których elementem są prawa autorskie twórcy oraz więzi prawne ukształtowane ze względu na wymianę dóbr i usług

CYWILNOPRAWNE STOSUNKI NIEMAJĄTKOWE – więzi prawne ukształtowane ze względu na przynależność do osób fizycznych lub prawnych dóbr niematerialnych w takim zakresie w jakim chodzi o zachowanie i nienaruszalność oraz niemajątkowe stosunki rodzinne których funkcja polega na stworzeniu prawnych ram lub w przeważającej mierze dla więzi osobistych stron.

ZAKRES PRAWA CYWILNEGO:

= TERMINY – przepisy w nim zawarte regulują sposób obliczania terminów oraz odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów o warunku gdy skutki czynności prawnej mają powstać lub ustać w oznaczonym terminie

= RODZAJE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

= INSTYTUCJE PRZEDSTAWICIELSTWA

= PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Podobne prace

Do góry