Ocena brak

Prawo cywilne

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem

odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi ono zarazem trzon prawa prywatnego.

Normy prawa cywilnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym

przysługują własne i prawnie chronione sfery interesów majątkowych, a także

niemajątkowych (osobistych).

Systematyka

PC dzieli się na działy, wyrażające strukturę tej gałęzi prawa. Oparte to jest na recypowanym

prawie rzymskim, gdzie największe zasługi przypisuje się tzw. Systemowi pandektowemu

opracowanemu przez naukę niemiecką na początku XIX w.

Poszczególne działy PC:

I. Część ogólna – obejmuje instytucje i zasady wspólne dla całego systemu PC

II. Prawo rzeczowe – ujmuje normy, które wyznaczają bezwzględne prawa

podmiotowe (skuteczne erga omnes), a odnoszące się do rzeczy

III. Prawo zobowiązań – zawiera normy regulujące prawo majątkowe o charakterze

względnym, skuteczne wobec indywidualnie oznaczonych podmiotów

IV. Prawo spadkowe – reguluje przejście majątku osoby zmarłej na inne podmioty

Podobne prace

Do góry