Ocena brak

PRAWNICY RZYMSCY OKRESU KLASYCZNEGO

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Wcześniej – veteres – dawni prawnicy (poprzednicy) Sextus elius Paetus Catus,Quintus Mucius Scaevola, Aquintus Gallus, Servius Sulpicius Rufus.

Jurysprudencja klasyczna:

  • prawnicy I wieku (wczesny okres klasyczny) dwie szkoły:

  • sabiniańska (kassjańska): Ateius Capito – założyciel; Massurius Sabinus („Libri tres iuris civilis”); Cassius Longinus; Javolenus Priscus; + prawnicy II wieku – Gaius, Salvius Julianus, Sextus Pomponius.

  • prokulejańska – założyciel – Antistius Labeon; Proculus; Neratius Priscus; Publius Juventius Celsus (syn) - autor definicji prawa;

  • prawnicy II wieku (rozwinięty okres klasyczny) zanik różnic szkół; przedstawiciele: Salvius Julianus (bardzo ceniony prawnik; Digesta – 90 ksiąg) Caecilus Africanus (uczeń poprzednika); Sextus Pomponius (jedyny historyczny rys rozwoju jurysprudencji – „Liber singularis enchiridii”); żyjący za Antoniusa Piusa i Marka Aurelisza: Ulpius Marcellus, Cervidius Scaevola (Digesta); Gaius nie miał autorytetu wśród współczesnych mu jako prawnik, ale jako nauczyciel prawa.

  • jurysprudencja III wieku (późny okres klasyczny) działalność jurysprudencji III w. do 235r.n.e. przedstawiciele Aemiliusa Papiniana (najsławniejszy rzymski prawnik) („Quaestiones” – 37 ksiąg i „Responsa” 10 ksiąg); Julis Paulus (najwięcej dzieł); Domitius Ulpianus (komentarze ad edictum – w 83 księgach, i ad Sabinum w 51 księgach) – obaj zajmowali stanowiska praefecti praetorio; dzieła stanowiły obfite źródło dla kodyfikatorów justyniańskich w szczególności dzieła Paulusa. Herennius Modestinus – uczeń Ulpiana.

Podobne prace

Do góry