Ocena brak

PRAWNICY OKRESU PRZEDKLASYCZNEGO

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

W okresie republikańskim wiedza prawnicza skupiona była w rękach kolegów kapłańskich. Zajmowały się one odkrywaniem związków człowieka z bóstwem, skutkowaniem fas w zakresie ius . Prawo świeckie nie naśladowało sakralnego, jednak czynności prawne wykonywane były w formie sakralnej. W okresie archaicznym i republikańskim znajomość prawa była elitarna. Członkowie kolegiów kapłańskich rekrutowali się wyłącznie spośród patrycjuszy. Choć monopol w zakresie prawa prywatnego posiadało kolegium pontyficów wyróżniano następujące kolegia kapłańskie:

  • Augurowie

  • Decemwiri

  • Pontifico

  • Fetiales

Umiejętność posługiwania się formularzami prawa się powszechnie dostępną dla ludności świeckiej dopiero po ogłoszeniu tych formuł opinii publicznej przez Flawiusza (300pne) a później Eliusza (198pne). Te daty wyznaczają początek świeckiej jurysprudencji. Dużą rolę odegrało oświadczenie złożone ok. 280 pne przez plebejskiego pontifexa maximusa Tiberiusa Coruncaniusa , w którym zapowiedział, że będzie udzielał porad prawnych każdemu, kto się o to zwróci. Do tej pory porad udzielano tylko stronom postępowania. Prawo stało się teraz dziedziną życia. Nauka prawa zaczęła się rozwijać.

pontifex maximus – najwyższy kapłan

respondere de iure – porady prawne

Nauka prawa w tym okresie rozwinęła się w następujących kierunkach:

  1. Cavere – układanie formularzy czynności prawnych

  2. Agere – układanie formuł procesowych

  3. Respondere – udzielanie odpowiedzi na pytania prawne

(ta działalność szczególnie się rozwinęła)

Rzymscy prawnicy:

Najwybitniejszym był Marcus Tulius Cycero

Podobne prace

Do góry