Ocena brak

Prawnicy okresu iuris prudentia i świeckiej (okres klas)

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

    W okresie prawa klasycznego począwszy od Augusta przyznano wybitnym prawnikom prawo do udzielania odpowiedzi na reskrypty skierowane do cesarza, które Hadrian podniósł do rangi ustawy. Istniała także rada cesarska tworząca projekty ustaw cesarskich. Prawnicy swoje prace zbierali w dzieła oraz tworzyli sentencje.

    Do połowy II wieku n.e. prawnicy skupiali się w dwóch szkołach: Prokulianów i Sabinianów. Szkoły te zajmowały się głównie nauczaniem prawników. Szkołę Prokulianów założył Antistius Labeo, pretor za Augusta. Stworzył on ponad 400 ksiąg. Jego następcą był Proculus. Inni znani prawnicy tej szkoły to Neratius Priscus i Iuventius Celsus, członkowie rady cesarskiej Hadriana. Szkołę Sabinianów stworzył Ateius Capito, konserwatysta popierający kult cesarza. Jego następca to Massurius Sabinus, twórca komentarzy do prawa cywilnego.

    Do szkoły tej należał także Cassuis Longinus, Salvius Iulianus oraz Gaius, twórca podręcznika do prawa cywilnego o nazwie Institutionum iuris civilis commentarii quattuor (Instytucji prawa cywilnego cztery księgi). W późniejszym okresie zatarły się różnice dzielące szkoły, a głównymi prawnikami stali się trzej prawnicy - prefekci pretorianów. Byli to: Papinian, Paulus, twórca komentarzy do prawa cywilnego i pretorskiego oraz Ulpian. Po nich zasłynął jeszcze Modestyn.

Podobne prace

Do góry