Ocena brak

Prawne i pozaprawne działania zmierzające do wyeliminowania korupcji

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Zakłada się, że zagrożenie przestępczością, zwłaszcza korupcyjną, będzie się zmniejszać, jeśli uda się usprawnić nie tylko działanie policji i sądów, lecz gdy zostaną skoordynowane działania wszystkich podmiotów - rządowych, samorządowych i pozarządowych. Również ściślejsza współpraca międzynarodowa, zwłaszcza na forum Rady Europy, o co tak zabiega Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, może wydatnie przyczynić się, do zahamowania i stopniowego ograniczania korupcji i coraz skuteczniejszego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.

Do góry