Ocena brak

PRAWNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI

Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011

Są one stosunkowo łatwe do urzeczywistnienia, w szczególności jeśli państwo uchwala nową konstytucję gdyż jest to zapisanie tych praw w prawie. Najczęściej było tak, że one się pojawiły na poziomie aktów ustawodawczych lub dokumentów o charakterze międzynarodowym ratyfikowanych przez poszczególne państwa. Następnie weszły one do katalogu praw konstytucyjnych. Ta droga w poszczególnych państwach była zróżnicowana.

Im później uchwalano konstytucję, tym szerszy katalog praw w niej zapisanych, natomiast w tych państwach, w których obowiązuje nadal lub stosunkowo długo obowiązywały stare konstytucje najczęściej ten postęp w zakresie ochrony praw znajdował wyraz wyłącznie w ustawach. Nie ma konstytucji, którą by zmieniono tylko w celu poszerzenia praw, zmienia się je przy okazji innych zmian konstytucji. Gwarancje rangi ustawodawczej są często wystarczające.

Podobne prace

Do góry