Ocena brak

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienie niepełne

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Jest to forma adopcji, w której stosunki prawno – rodzinne są zawierane jedynie między przysposabianym i przysposabiającym, a nie jak w przypadku adopcji całkowitej i pełnej – również pomiędzy krewnymi i rodziną przysposabiającego. Przez tą formę przysposobienia dziecko nie zrywa kontaktu z rodziną naturalną i może się z nią nieustannie kontaktować.

Przysposobiony nie traci praw i obowiązków wobec członków swoich naturalnych krewnych. Jedynie w przypadku, kiedy istnienie zagrożenie dobra dziecka poprzez kontakty z biologicznymi krewnymi sąd może, bez zgody rodziców dziecka, orzec adopcję pełną.

Do góry