Ocena brak

Prawna definicja banku (kasy)

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Art.3 ustawy Prawo Bankowe zastrzega nazwę bank dla działalności bankowej. Art. 2 to definicja z ustawy prawo bankowe.

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

W Polsce nadal głównym elementem składowym systemu bankowego są banki.

Wyrazy "bank" lub "kasa" mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie banku w rozumieniu art. 2, ale są od tego wyjątki:

1) nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazów "bank" lub "kasa", z których działalności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie wykonują czynności bankowych,

2) wyraz "kasa" może być także używany w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy jednostki organizacyjnej, która na podstawie odrębnej ustawy gromadzi oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w tej jednostce.

Sankcje karne. Według art.171 prawa bankowego bezprawne używanie nazwy "bank" lub "kasa" zagrożone jest grzywną do 5 mln zł i karą pozbawienia wolności do lat 3. Chodzi tu o każde zachowanie, także jeśli osoba działa w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

Nie można mówić o naruszeniu polskiego prawa przez bank działający na podstawie przepisów innego państwa, który świadczy usługi poprzez Internet, nawet jeżeli te usługi są obiektywnie osiągalne przez osoby znajdujące się na terytorium RP.

Podobne prace

Do góry