Ocena brak

PRAWNA BUDOWA PODATKU

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Podmiot:

Podatnik: podmiot, na którym ciąży podatek – tzw. zobowiązany.

Płatnik: oblicza, pobiera i wpłaca podatek na odpowiedni rachunek,

Inkasent (występuje tylko w opłatach lokalnych – np. Sołtys): pobiera i wpłaca podatek na odpowiedni rachunek.

Przedmiot – sytuacja faktyczna lub prawna, z którą prawo łączy konieczność zapłacenia podatku (majątek, przychód, dochód).

Podstawa opodatkowania - ilościowo lub wartościowo wyrażony przedmiot podatku.

Stawka:

 • procentowa,

 • kwotowa (ułamkowa, wielokrotnościowa)

Skala: kombinacja procentowych stawek podatkowych wraz z odpowiadającymi im podstawami opodatkowania. Informuje o tym jaką stawkę należy zastosować do danej podstawy aby obliczyć należność podatkową (jaka stawka do danej podstawy aby ustalić wysokość podatku).

Rodzaje skal:

 • proporcjonalna: kwota podatku rośnie wprost proporcjonalnie do podstawy opodatkowania;

 • progresywna: rośnie bardziej niż proporcjonalnie (rośnie do pewnego mome);

 • regresywna: im wyższa podstawa tym niższa stawka

 • degresywna: kombinacja proporcjonalnej i progresywnej (progresja przy niskich podstawach opodatkowania – a potem przechodzi w proporcjonalną.

Zwolnienia: podmiotowe, przedmiotowe, mieszane.

Ulgi: obniżenie podstawy lub kwoty podatku.

Zwyżka i Zniżka: dotyczy stawki (stawka obniżona i podwyższona – np. VAT)

Warunki płatności.

 

SYSTEMATYKA PODATKÓW – polega na ich podziale na zbliżone rodzajowo grupy wg określonego kryterium.

Kryterium przedmiotowe:

 • przychodowe

 • dochodowe

 • majątkowe

 • od wydatków (konsumpcyjne)

Kryterium źródła pokrycia zobowiązania podatkowego (sposobu finansowania):

Kryterium podmiotowe:

 • państwowe (główne w państwie)

 • samorządowe

 • od osób fizycznych (gospodarstw domowych)

 • od podmiotów gospodarczych

Inne: podatki zwyczajne, nadzwyczajne, celowe.

 

PRZERZUCANIE PODATKÓW: jest zjawiskiem ekonomicznym. Reakcja podatników na opodatkowanie odbywa się na drodze cen. W wyniku przerzucenia podatków dochód i majątek podatnika pozostają bez zmian.

Rodzaje przerzucalności:

 • w przód – na odbiorców

 • w tył – na dostawców lub pracowników

Ten sam podatek można jednocześnie przerzucać w przód i w tył.

WARUNKI PRZERZUCALNOŚCI:

A/ ekonomiczne – (elastyczność popytu, forma gospodarki, mobilność kapitału)

B/ techniczne – (konstrukcja prawna poszczególnych podatków i całego systemu podatkowego).

 

W zasadzie przerzucić można każdy podatek. Łatwiej przerzuca się podatki pośrednie niż bezpośrednie. Przerzucenie podatku zawsze ogranicza konsumpcje, gdy inwestycje i oszczędności są od niego zwolnione.

 

System prawa w państwie dzieli się na gałęzie – a te na działy. Kryteria podziału są kontrowersyjne.

W prawie finansowym dominuje interes społeczny. W prawie podatkowym najistotniejszy jest interes państwa, które realizuje konkretne zadania finansowe z podatków.

Prawo podatkowe – jako prawo publiczne – wywodzi się z prawa administracyjnego; silne związki wykazuje też z prawem cywilnym.

 

Źródła (przepisy) prawa podatkowego: źródłami są akty prawne kompetentnego organu prawodawczego.

PODZIAŁY:

PIONOWE: układ pionowy prawa – hierarchiczny – gdzie przepisy prawa podatkowego się znajdują:

 1. KONSTYTUCJA (mówi o podatkach w art. 84, 94, 217.)

 2. USTAWY

 3. AKY WYKONAWCZE DO USTAW:

 • rozporządzenia Rady Ministrów,

 • rozporządzenia Ministra Finansów

 • uchwały Rad Gminnych.

 

POZIOME: funkcjonalne – co jest uregulowane:

 1. Materialne prawo podatkowe

 2. Procedura podatkowa

 3. Ustrojowe prawo podatkowe

 4. Prawo karne podatkowe

 5. Międzynarodowe prawo podatkowe.

Podobne prace

Do góry