Ocena brak

Prawa podmiotowe rzeczowe

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Polegają na możności postępowania podmiotu uprawnionego w określony sposób. Ta możność postępowania podmiotu przyznana jest przez normę prawną. Z prawem podmiotowym sprzężone są obowiązki innych podmiotów, a uprawniony ma możność domagania się od właściwego organu państwa, aby ten, pod przymusem doprowadził do zrealizowania sprzężonych z prawem podmiotowym obowiązków i zabezpieczył prawo podmiotowe. Prawo rzeczowe to prawo majątkowe, charakteryzuje się 2 cechami:

przedmiotem podmiotowych praw rzeczowych są rzeczy

= uprawnienia do rzeczy z tego rodzaju praw są skuteczne wobec wszystkich

= prawo rzeczowe to majątkowe prawo podmiotowe bezwzględnie skuteczne

K.C określa, że w granicach określonych przez ustawę i zasad współżycia społecznego, właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społecznie gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa w szczególności może pobierać pożytki z rzeczy i inne dochody w tych samych granicach.

Podobne prace

Do góry