Ocena brak

Prawa podmiotowe

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Prawa podmiotowe są koniecznym elementem stosunku cywilno prawnego. Jest to pojęcie szersze niż uprawnienie.

Prawo podmiotowe to złożona sytuacja prawna wyznaczona podmiotom przez normy obowiązującego prawa i chroniąca prawnie uznane interesy tych podmiotów. Prawo podmiotowe kreuje uprawnienie do zastosowania przymusu.

Prawo podmiotowe służy do:

 1. Do opisania sytuacji prawnej podmiotu (treść określają przepisy)

 2. Określa zdarzenia prawne , które jeżeli się spełnią wywołują konsekwencje w postaci powstania praw podmiotowych

 3. Określenie sfery możliwości postępowania przysługującego osobie uprawnionej

 4. Służy ochronie interesów osób fizycznych i prawnych uznanych przez to prawo

Prawa podmiotowe mogą mieć charakter:

 1. Bezwzględny, maja charakter prawa przeciwko wszystkim (prawo własności)

 2. Względne, które skutkują wobec określonych podmiotów

 3. Majątkowe, które są związane z majątkiem uregulowane głównie przez prawo rzeczowe

 4. Niemajątkowe o charakterze osobistym i rodzinnym

 5. Prawa zbywalne i niezbywalne

 6. Samoistne

 7. Akcesoryjne

Podobne prace

Do góry