Ocena brak

Prawa i wolności polityczne - Wolność zrzeszania i wolność zgromadzania

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Adresowane do każdego, wolność tworzenia i uczestniczenia. Aby zorganizować zgromadzenie należy poinformować o tym fakcie organy administracji samorządowej oraz gdzie i kiedy i w jakiej formie (stacjonarne, ruchome). Organizator musi zapewnić bezpieczeństwo, sama manifestacja może być przeprowadzona w celach pokojowych. Organ rejestruje zgłoszenie manifestacji.

Wolność zrzeszania to wolność wyznania (100 osób by zarejestrować kościół), stowarzyszenia (zarejestrowane - 15 osób; zwykłe – 3 osoby), partie (1000 osób). Rejestracja kościołów w MSWiA, stowarzyszeń w sądzie powszechnym, partii w Warszawie. Delegalizacja partii następuje przez Trybunał Konstytucyjny.

Podobne prace

Do góry