Ocena brak

Prawa i wolności polityczne - Prawo do referendum

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Do inicjatywy referendum i do udziału w referendum. W referendum ogólnokrajowym – 500 000 podpisów zapewnia prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, za wyjątkiem spraw dotyczących: budżetu, amnestii, sojuszów wojskowych. Referendum – jest to prawo do głosowania za jakimś wariantem lub określenia się na „tak” lub „nie”. Referendum dzielą się na:

a) Referendum ratyfikujące, konstytucyjne – przeprowadzane na wniosek Prezydenta, Senatu, 1/5 posłów (92). Odnośnie rozdziałów 1,2,12 jest wiążące bez względu na frekwencję, decyduje większość głosów.

b) Ogólnokrajowe – frekwencja musi być 50%

c) Lokalne – frekwencja musi być 30%. W referendum lokalnym, by je przeprowadzić na wniosku musi złożyć podpis 5% mieszkańców województwa, 10% mieszkańców powiatu lub gminy. W referendum ogólnokrajowym udział może wziąć obywatel polski, po ukończeniu 18 lat. W referendum lokalnym – osoba, która skończyła 18 lat, jest obywatelem UE i stale zamieszkuje na terenie tej gminy czy powiatu.

Podobne prace

Do góry