Ocena brak

Prawa i wolności osobiste - Nietykalność osobista

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Jest to poszanowanie integralności cielesnej człowieka, niedotykalność. Organy publiczne są jednym z rodzajów podmiotów, które mogą czynić wyjątki od tego prawa. Wyjątki wynikają z ustawy. Wyjątki to:

a) Prawo do zatrzymania przez organy uprawnione na okres 48 godzin maksymalnie, a po ich upływie sąd podejmuje decyzję o przedłużenie na kolejne 24 godziny, w ciągu, których organy ścigania (policja, ABW, CBA, CBŚ) muszą złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie.

b) Tymczasowe aresztowanie może być tylko orzeczone przez sąd, maksymalnie na okres 3 miesięcy i może być przedłużony o tyle razy, ile razy jest potrzeba. W przypadku nieusprawiedliwionego aresztowania służy odszkodowanie od RP.

c) Kara pozbawienia wolności – więzienie, do 15 lat maksymalnie, potem jest 25 lat i dożywocie.

d) Rewizja osobista – człowiek może wykorzystać swoją budowę do schowania, ukrycia, przemytu rzeczy niedozwolonych. Organ przy zachowaniu intymności i godności człowieka może przeprowadzić rewizję osobistą (wyjątekimmunitet dyplomatyczny).

e) Stan wyższej konieczności – można poświęcić mniej, by uratować więcej.

f) Obrona konieczna – dla ratowania życia i zdrowia, ten, przeciwko komu jest stosowany zamach, przy użyciu środków proporcjonalnych może się bronić.

Wyjątki od nietykalności to: eksperymenty medyczne, zabiegi medyczne. Tylko zainteresowany może wyrazić zgodę na eksperyment medyczny (robiony po raz pierwszy, gdy nieznane są konsekwencje). Na zabieg medyczny (wykonywany nie po raz pierwszy, którego skutki można określić) zgodę może wyrazić zainteresowany lub jego rodzina.

Zakazane są tortury: fizyczne, psychiczne, znęcanie się, jak i kary cielesne. Karcenie, to nie to samo, co karanie. Kwestie sporne rozstrzyga sąd.

Karcenie – to pstryczek w ucho, delikatny klaps i to nie może być cykliczne.

Podobne prace

Do góry