Ocena brak

Prawa i obowiązki właścicieli lokalu

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Właściciel lokalu może korzystać z lokalu i rozporządzać nim z uwagi na to, że prawem własności jest związany udział, we wspólności nieruchomości, właściciel może współ korzystać z tej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz pobierać z niej pożytki. Rozporządzanie przez właściciela prawem pociąga za sobą rozporządzanie udziałem, we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Podstawowe obowiązki właściciela wyodrębnionego lokalu:

- ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w należytym stanie

- przestrzeganie porządku domowego

- korzystanie z lokalów w sposób nie utrudniając korzystania innym

- współdziałanie w ochronie wspólnego dobra

- pokrywanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Ponoszone koszty są proporcjonalne do wysokości udziału nieruchomości wspólnej.

Podobne prace

Do góry