Ocena brak

Prawa i obowiązki posła i senatora

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Uprawnienia i obowiązki posła i senatora można podzielić na 3 zasadnicze grupy:

1) Związane z działalnością Izby i jej organów:

-udział posła w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, których jest członkiem – jest to uprawnienie jak i obowiązek; nieobecność rodzi sankcje (finansowe), /prawo zabierania głosu, zgłaszania wniosków/,

-prawo kandydowania i zasiadania w organach Sejmu,

-prawo organizowania się w kluby, koła i zespoły poselskie,

-prawo zgłaszania interpelacji i zapytań, a także pytań w sprawach bieżących, pod adresem premiera i pozostałych członków rządu (prawo to nie przysługuje senatorom).

2) Związane z wykonywaniem mandatu:

-obowiązek informowania wyborców o swej pracy w Izbie oraz o działalności Izby,

-prawo uzyskiwania, żądania informacji i wyjaśnień od członków RM oraz od przedstawicieli właściwych instytucji i organów państwowych lub samorządowych,

-prawo wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

-prawo podejmowania interwencji w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie, przedsiębiorstwie państwowym oraz w organizacji społecznej,

-prawo zorganizowania w terenie biura poselskiego.

3) Dotyczące indywidualnej sytuacji prawnej posła, senatora:

-prawo do diety parlamentarnej,

-prawo do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju,

-prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych,

-prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych,

-obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym.

Poza tym każdy z posłów i senatorów może też otrzymać urlop bezpłatny w miejscu stałej pracy i wówczas staje się tzw. posłem zawodowym.

Podobne prace

Do góry