Ocena brak

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Prawa:

 1. Umieszczenie swoich danych w rejestrze klientów spełniających wymagania norm odnośnie SZJ.

 2. Powoływanie się na certyfikat w działalności reklamowej i promocyjnej.

 3. Stosowanie znaku certyfikacyjnego SZJ zgodnie z ustaleniami.

 4. Otrzymywanie od PCBC zmian uregulowań prawnych i dokumentów normalizacyjnych.

 5. Wymaganie od jednostki certyfikującej zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą.

 6. Prawo do reklamacji i odwołań.

 7. Prawo do rozszerzenia zakresu certyfikacji o nowe obszary działania.

 

Obowiązki:

 1. Zapewnienie auditorom dostępu do miejsc i sprzętu i udzielenie wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia auditu w procesie certyfikacji.

 2. Usunięcie wszelkich trudności, które byłyby przeszkodą w przeprowadzeniu auditu.

 3. Regulowanie w terminie opłat i należności.

 4. Utrzymanie SZJ w stanie zgodnym z wymogami normy na którą powołuje się certyfikat.

 5. Powiadomienia jednostki certyfikującej o zmianach w procedurach i strukturze firmy.

 6. Regularne prowadzenie rejestru reklamacji.

 7. Umożliwienie przeprowadzenia auditu.

 8. Stosowanie się do decyzji jednostki certyfikującej w związku ze zmianą wymagań.

 9. Powoływanie się na certyfikat tylko do obszaru w jakim został przyznany.

 10. Zaprzestanie powoływania się na certyfikat, gdy przestanie być ważny.

Podobne prace

Do góry