Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo stałości opieki

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

To zobowiązanie do podjęcia, w możliwie jak najkrótszym czasie, wiążących decyzji dotyczących przyszłości dziecka. To zobowiązanie do skrócenia pobytu dziecka w opiece zastępczej,  z optymalnym rozeznaniem możliwości jego powrotu do rodziny  (reintegracja rodziny) lub określeniem najlepszej formy opieki zastępczej.  Dla osiągnięcia tego celu przeprowadza się wnikliwe rozeznanie sytuacji, następnie przygotowanie i konsekwentne realizowanie planu opieki.

Dziecku, które nie może pozostać w rodzinie biologicznej (włączając w to krewnych) lub do niej wrócić, stara się znaleźć rodzinę adopcyjną lub zapewnić mu stałą opieką w rodzinie zastępczej.

Podobne prace

Do góry